Bộ chăn ga Canada Phong Cách Hoàng Gia

21.160.000  23.000.000 

Bộ Canada Phong Cách Hoàng Gia bao gồm:

01 ga phủ kích thước 160 hoặc 180
01 chăn hè kích thước 220 x 230
01 vỏ chăn kích thước 220*240
01 ruột chăn kích thước 220*240
04 vỏ gối đầu kích thước 50*70
2 vỏ gối kích thước 60*80
01 gối trẻ em kích thước 35*50 (Cả vỏ ruột)